2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Юрачківський А. П.

Публікацій: 3
Стаття (українською)

Узатальнення однієї задачі стохастичної геометрії та пов'язані з ним мірозначні процеси

Юрачківський А. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 4. - С. 524-534

Доведемо функціональну граничну теорему для міри області, в якій значення залежного від часу випадкового поля не перевищують заданого рівня. Теорему проілюстровано па геометричній моделі.

Стаття (українською)

Функціональна гранична георема типу закону великих чисел для випадкових рельєфів

Юрачківський А. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 4. - С. 542–552

Для випадкової функції, залежної від часу та точки простору з мірою, знайдено асимптотичний вираз міри області, в якій значения функції не перевищують заданого рівня.

Стаття (українською)

Принцип усреднения для стохастических разностных уравнений

Анисимов В. В., Юрачківський А. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 8. - С. 1022–1028

Доказана сходимость в пространстве