2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Яновский Л. П.

Публікацій: 2
Стаття (українською)

Застосування чисельно-аналітичного методу до систем диференціальних рівнянь з параметром

Яновский Л. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 4. - С. 545-554

Чисельно-аналітичний метод застосовується до систем диференціальних рівнянь з параметром у припущенні, іцо відповідні функції задовольняють умови Ліпшиця в матричних позначеннях. Доведено також деякі теореми існування для задач з відхиленнями аргументу.

Стаття (українською)

Двусторонние оценки решений операторных уравнений

Дементьев С. Н., Яновский Л. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 9. - С. 1198–1204

Получены двусторонние оценки положительных решений широкого класса операторных уравнений в банаховом пространстве с конусом. Предлагаемая абстрактная схема приводит в приложениях к новым теоремам сравнения для систем дифференциальных уравнений, не удовлетворяющих в общем случае условиям Камке — Важевского. Рассматривается пример из теории эллиптических уравнений.