2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Тимоха О. М.

Публікацій: 5
Стаття (українською)

Про одну варіаційну ознаку стійкості псевдорівноважних форм

Луковський І. О., Михайлюк О. В., Тимоха О. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 11. - С. 1494-1500

Встановлено варіаційну ознаку стійкості для задачі про вібро-капілярну рівноважну форму, яка виникає в теорії взаємодії обмежених об'ємів рідини з вібро-полями.

Стаття (російською)

Об одном варианте линеаризованной теории нестационарных краевых задач со свободной границей

Луковский И. А., Тимоха А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 6. - С. 791-804

Розглядаються принцип ліне арі за ції та отримані на його основі лінійні крайові задачі нелінійної теорії руху обмеженого об'єму рідини з вільною поверхнею, що знаходиться під впливом нестаціонарних вібраційних навантажень. Сформульовано та досліджено задачу про віброкапілярну форму рівноваги, спектральні проблеми теорії лінійних хвиль, проблеми стійкості (форм рівноваги, включаючи й задачу про біфуркації форм рівноваги.

Стаття (російською)

Вариационные формулировки нелинейных краевых задач со свободной границей теории взаимодействия поверхностных волн с акустическими полями

Луковский И. А., Тимоха А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 12. - С. 1642–1652

Сформульовані варіаційні задачі, еквівалентні нелінійним еволюційним крайовим задачам з ві­льною границею, які виникають у теорії взаємодії обмежених об’ємів рідини, газу та поверхні розділу з акустичними полями. Доведена можливість застосування в цих варіаційних задачах принципу розділення рухів та одержані варіаційні формулювання задачі про капілярно-звукову форму рівноваги.

Стаття (українською)

Вариационный принцип Бейтмена для одного класса задач, динамики и устойчивости поверхностных волн

Луковський І. О., Тимоха О. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 9. - С. 1181–1186

Обобщен Принцип Бейтмена — Люке для задачи об акустическом взаимодействии со свободной поверхностью ограниченного объема жидкости. Доказаны экстремальные признаки устойчивости, капиллярно-звуковых равновесных форм.

Стаття (українською)

О самосопряженности одного интегро-дифференциального оператора

Луковський І. О., Тимоха О. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 3. - С. 421-423

Доказана самосопряженность интегро-дифференциального оператора, возникающего в теории устойчивости капиллярно-звуковых равновесных форм.