2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Степахно В. І.

Публікацій: 4
Коротке повідомлення (російською)

О выборках независимых случайных векторов в пространствах неограниченно возрастающей размерности

Ружило М. Я., Степахно В. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 12. - С. 1706–1711

Вивчається асимптотична поведінка множини випадкових векторів $ ξ_i,\; i = 1,..., m$, координати яких незалежні і однаково розподілені у просторі необмежено зростаючої розмірності. Досліджується асимптотика розподілу випадкових векторів, сумісність множин $M_m^{(n)} = ξ_1,..., ξ_m$ і $X_n^{λ} = x ∈ X_n: ρ(x) ≤ λn$, взаємне розташування пар векторів.

Коротке повідомлення (російською)

Эмпирический корреляционный оператор и многомерные полиномы Эрмита

Степахно В. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 6. - С. 871–875

Вивчається дія емпіричного кореляційного оператора на підпростори ермітових векторних поліномів заданого степеня і виділяється, його головна частина.

Стаття (українською)

О больших выборках наблюдений случайных векторов большой размерности

Степахно В. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 10. - С. 1413–1418

Изучается область пространства, в которой сосредоточены независимые наблюдения случайных векторов, если размерность пространства и число наблюдений стремятся к бесконечности, а компоненты наблюдаемых векторов независимы и одинаково распределены с устойчивым распределением с параметром О

Стаття (українською)

Центральная предельная теорема для полиномов Эрмита от независимых гауссовых величин

Скороход А. В., Степахно В. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 12. - С. 1681–1686