2018
Том 70
№ 2

Всі номери

Зєрнов А. Є.

Публікацій: 9
Стаття (російською)

Качественное исследование сингулярной задачи Коши для некоторого функционально-дифференциального уравнения

Зернов А. Е., Чайчук О. Р.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 10. - С. 1344–1358

Розглядається сингулярна задача Коші $$txprime(t) = f(t,x(t),x(g(t)),xprime(t),xprime(h(t))), x(0) = 0,$$ де $x: (0, τ) → ℝ, g: (0, τ) → (0, + ∞), h: (0, τ) → (0, + ∞), g(t) ≤ t, h(t) ≤ t, t ∈ (0, τ)$ для лінійного, збуреного лінійного і нелінійного рівнянь. У кожному випадку доведено, що існує непорожня множина неперервно дифсрсіщійовних розв'язків $x: (0, ρ] → ℝ$ ($ρ$ достатньо мале) з потрібними асимптотичними властивостями.

Коротке повідомлення (російською)

Качественное исследование сингулярной задачи Коши F(t, x, x′) = 0, x(0) = 0

Зернов А. Е., Кузина Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 12. - С. 1720-1723

Доведено існування та єдиність неперервно диферепційовного розв'язку з потрібними асимптотичними властивостями.

Коротке повідомлення (російською)

Качественное исследование сингулярной задачи Коши $\sum\limits_{k = 1}^n {(a_{k1} t + a_{k2} x)(x')^k = b_1 t + b_2 x + f(t,x,x'),x(0) = 0}$

Зернов А. Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 10. - С. 1419-1424

Доведено існування неперервно диференційовних розв'язків $x:(0,ρ] → R$ з потрібними асимптотичними властивостями при $t → +0$ та визначено кількість цих розв'язків.

Коротке повідомлення (українською)

Асимптотическое поведение решений задачи Коши x′ = f(t, x, x′), x(0) = 0

Зєрнов А. Є., Кузіна Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 12. - С. 1698-1703

Доводиться існування неперервно диференційовних розв'язків $x:(0,{\rho ]} \to \mathbb{R}^n$ таких, що $$\left\| {x\left( t \right) - {\xi }\left( t \right)} \right\| = O\left( {{\eta }\left( t \right)} \right),{ }\left\| {x'\left( t \right) - {\xi '}\left( t \right)} \right\| = O\left( {{\eta }\left( t \right)/t} \right),{ }t \to + 0,$$ або $$\left\| {x\left( t \right) - S_N \left( t \right)} \right\| = O\left( {t^{N + 1} } \right),{ }\left\| {x'\left( t \right) - S'_N \left( t \right)} \right\| = O\left( {t^N } \right),{ }t \to + 0,$$ де $${\xi }:\left( {0,{\tau }} \right) \to \mathbb{R}^n ,{ \eta }:\left( {0,{\tau }} \right) \to \left( {0, + \infty } \right),{ }\left\| {{\xi }\left( t \right)} \right\| = o\left( 1 \right),$$ $${\eta }\left( t \right) = o\left( t \right),{ \eta }\left( t \right) = o\left( {\left\| {{\xi }\left( t \right)} \right\|} \right),{ }t \to + 0,{ }S_N \left( t \right) = \sum\limits_{k = 2}^N {c_k t^k ,}$$ $c_k \in \mathbb{R}^n ,k \in \left\{ {2,...,N} \right\},{ }0 < {\rho } < {\tau },\rho$ — достаньо мале.

Стаття (російською)

О разрешимости и асимптотике решений некоторого функционально-дифференциального уравнения с сингулярностью

Зернов А. Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 4. - С. 455-465

Доведено існування неперервно диференційовних розв'язків з потрібними асимптотичними властивостями при $t → +0$ та визначено кількість розв'язків такої задачі Коші для функціонально-диференціального рівняння: $$\alpha \left( t \right)x\prime \left( t \right) = at + b_1 x\left( t \right) + b_2 x\left( {g\left( t \right)} \right) + \phi \left( {t,x\left( t \right),x\left( {g\left( t \right)} \right),x\prime \left( {h\left( t \right)} \right)} \right),\quad x\left( 0 \right) = 0,$$ де $α: (0, τ) → (0, +∞),\; g: (0, τ) → (0, +∞),\; h: (0, τ) → (0, +∞)$ — неперервні функції, $0 < g(t) ≤ t, 0 < h(t) ≤ t,\; t ∈ (0, τ), $, $$\begin{gathered} \alpha \left( t \right)x\prime \left( t \right) = at + b_1 x\left( t \right) + b_2 x\left( {g\left( t \right)} \right) + \phi \left( {t,x\left( t \right),x\left( {g\left( t \right)} \right),x\prime \left( {h\left( t \right)} \right)} \right),\quad x\left( 0 \right) = 0, \hfill \\ \mathop {\lim }\limits_{t \to + 0} \alpha \left( t \right) = 0 \hfill \\ \end{gathered}$$ функція $ϕ$ неперервна в деякій області.

Стаття (російською)

Качественный анализ неявной сингулярной задачи Коши

Зернов А. Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 3. - С. 302-310

Розглядається сингулярна задача Коші для звичайного диференціального рівняння першого порядку, яке не розв'язане відносно похідної невідомої функції. Доводиться існування неперервно диференційовних розв'язків з потрібними асимптотичними властивостями.

Коротке повідомлення (російською)

Решение сингулярной задачи Коши для дифференциального уравнения первого порядка, не разрешенного относительно производной неизвестной функции

Зернов А. Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 2. - С. 258-262

Для деякого звичайного диференціального рівняння першого порядку знайдено умови, за яких сингулярна задача Коші має єдиний неперервно дифереиційовпий розв'язок з потрібною асимптотичною поведінкою.

Стаття (українською)

Решение сингулярной задачи Коши неявного вида

Зєрнов А. Є.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 6. - С. 755-760

Стаття (українською)

Об асимптотике решений одной задачи Коши

Зєрнов А. Є.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 2. - С. 187-193