2017
Том 69
№ 9

Всі номери

Нікітін А. Г.

Публікацій: 8
Ювілейна дата (українською)

До сторіччя видатного математика та механіка Юрія Олексійовича Митропольського (03.01.1917 – 14.06.2008)

Березанський Ю. М., Бойчук О. А., Королюк В. С., Луковський І. О., Макаров В. Л., Нікітін А. Г., Парасюк І. О., Перестюк М. О., Самойленко А. М., Шарковський О. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 1. - С. 132-144

Ювілейна дата (українською)

Володимир Леонідович Макаров (до 75-річчя від дня народження)

Королюк В. С., Луковський І. О., Нікітін А. Г., Нестеренко Б. Б., Перестюк М. О., Самойленко А. М., Солодкий С. Г., Трохимчук Ю. Ю.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 12. - С. 1715-1717

Ювілейна дата (українською)

Юрій Стефанович Самойленко (до 70-річчя від дня народження)

Березанський Ю. М., Бойчук О. А., Горбачук М. Л., Дрозд Ю. А., Королюк В. С., Луковський І. О., Макаров В. Л., Нікітін А. Г., Нижник Л. П., Самойленко А. М., Трохимчук Ю. Ю., Шарко В. В., Шарковський О. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 10. - С. 1408-1409

Ювілейна дата (українською)

Анатолій Михайлович Самойленко (до 75-річчя від дня народження)

Березанський Ю. М., Бойчук О. А., Горбачук М. Л., Дрозд Ю. А., Королюк В. С., Луковський І. О., Макаров В. Л., Нікітін А. Г., Перестюк М. О., Портенко М. І., Самойленко Ю. С., Трохимчук Ю. Ю., Шарко В. В., Шарковський О. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 1. - С. 3 - 6

Стаття (англійською)

Групова класифікація систем нелінійних рівнянь реакції-дифузії з трикутною матрицею дифузії

Нікітін А. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 3. - С. 395–411

Завершено групову класифікацію систем двох зачеплених рівнянь реакції-дифузії з загальною матрицею дифузії, розпочату в попередніх роботах автора. A саме, прокласифіковано всі нееквівалентні рівняння з трикутною матрицею дифузії. Крім цього, описано симетрії дифузійних систем з нільпотентною матрицею дифузії та додатковими членами з похідними першого порядку.

Стаття (українською)

Полный набор операторов симметрии уравнения Шредингера

Нікітін А. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 11. - С. 1521–1526

Найден полный набор операторов симметрии произвольного порядка, допускаемых уравнением Шредингера. Показано, что это уравнение инвариантно относительно 28-мерной алгебры Ли, реализуемой в классе дифференциальных операторов второго порядка. Исследованы высшие симметрии уравнения Леви — Леблонда.

Стаття (українською)

Полный набор операторов симметрии уравнения Дирака

Нікітін А. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 10. - С. 1388–1398

Найден полный набор операторов симметрии произвольного конечного порядка, допускаемых уравнением Дирака. Исследована алгебраическая структура этого набора и выделены подмножества операторов симметрии, образующие базисы алгебр и супералгебр Ли.

Стаття (українською)

Обобщенные тензоры Киллинга произвольного ранга и порядка

Нікітін А. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 6. - С. 786–795

Дано определение тензоров Киллинга и конформных тензоров Киллинга произвольного ранга и порядка, естественно обобщающее понятие вектора Киллинга. Найден явный вид соответствующих тензоров для плоского пространства де Ситтера размерности $p + q = m,\; m \leq 4$, что позволило вичислить полные наборы операторов симметрии произвольного порядка $n$ для скалярного волнового уравнения с от независимыми переменными.