2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ронто М. Й.

Публікацій: 18
Ювілейна дата (українською)

Анатолій Михайлович Самойленко (до 80-річчя від дня народження)

Антонюк О. Вік., Березанський Ю. М., Бойчук О. А., Гутлянський В. Я., Королюк В. С., Кочубей А. Н., Кушнір Р. М., Луковський І. О., Макаров В. Л., Марченко В. О., Нікітін А. Г., Парасюк І. О., Пастур Л. А., Перестюк М. О., Портенко М. І., Ронто М. Й., Ткаченко В. І., Трофімчук С. І., Хруслов Є. Я., Шарковський О. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 1. - С. 3-6

Стаття (англійською)

Про розв’язки нелiнiйних крайових задач, компоненти яких в деяких точках обертаються в нуль

Пуза Б., Ронто А. М., Ронто М. Й., Щобак Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 1. - С. 94-114

Показано, як вiдповiдна процедура параметризацiї та послiдовнi наближення допомагають дослiджувати нелiнiйнi крайовi задачi для систем диференцiальних рiвнянь за умови, що компоненти розв’язкiв обертаються в нуль у деяких невiдомих точках. Ця процедура може бути застосована до нелiнiйностей, що включають знаки абсолютних величин та додатнi або вiд’ємнi частини функцiй для рiзних типiв граничних умов.

Ювілейна дата (українською)

Півстоліття на благо науки (до сімдесятиріччя від дня народження Анатолія Михайловича Самойленка)

Березанський Ю. М., Горбачук М. Л., Дороговцев А. А., Дрозд Ю. А., Королюк В. С., Луковський І. О., Макаров В. Л., Митропольський Ю. О., Перестюк М. О., Ребенко О. Л., Ронто А. М., Ронто М. Й., Самойленко Ю. С., Шарко В. В., Шарковський О. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 1. - С. 3–7

Стаття (російською)

Теория численно-аналитического метода: достижения и новые направления развития. VII

Ронто Н. И., Самойленко А. М., Трофимчук С. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 9. - С. 1244–1261

Проаналізовано застосування чисельно-аналітичного методу, запропонованого A. M. Самойленком у 1965 р., до абстрактних диференціальних рівнянь, рівнянь неявного вигляду та задач керування.

Стаття (російською)

Теория численно-аналитического метода: достижения и новые направления развития. VI

Ронто Н. И., Самойленко А. М., Трофимчук С. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 960–971

Проаналізовано застосування чисельио-аналітичиого методу, запропонованого А. М. Самойленком у 1965 р., до багатоточкових крайових задач.

Стаття (російською)

Теория численно-аналитического метода: достижения и новые направления развития. V

Ронто Н. И., Самойленко А. М., Трофимчук С. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 5. - С. 663–673

Проаналізовано застосування чисельно-аналітичного методу, запропонованого А. М. Самойленком у 1965 р., до різницевих рівнянь.

Стаття (російською)

Теория численно-аналитического метода: достижения и новые направления развития. IV

Ронто Н. И., Самойленко А. М., Трофимчук С. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 12. - С. 1656–1672

Проаналізовано застосування чисельно-апалітичного методу, запропонованого А. М. Самойленком у 1965 р., до автономних систем диференціальних рівнянь та рівнянь з імпульсною дією.

Стаття (російською)

Теория численно-аналитического метода: достижения и новые направления развития. III

Ронто Н. И., Самойленко А. М., Трофимчук С. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 7. - С. 960–979

Проаналізовано застосування чисельно-аналітичного методу, запропонованого А. М. Самойленком, до диференціальних рівнянь з „максимумами", функціонально-диференціальних, диференціально-операторних та інтегро-диференціальних рівнянь.

Стаття (російською)

Теория численно-аналитического метода: достижения и новые направления развития. II

Ронто Н. И., Самойленко А. М., Трофимчук С. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 2. - С. 225–243

Проаналізовано застосування чисельно-аналітичного методу, запропонованого А. М. Самойленком у 1965 р., до диференціальних рівнянь другого порядку.

Стаття (російською)

Теория численно-аналитического метода: достижения и новые направления развития. I

Ронто Н. И., Самойленко А. М., Трофимчук С. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 1. - С. 102–117

Викладена історія розвитку чисельно-аналітичіного методу, запропонованого у 1965 p. А. М. Самойленком, та проаналізовано його зв'язок з іншими дослідженнями.

Стаття (російською)

Некоторые замечания о сходимости численно-аналитического метода последовательных приближений

Месарош Й., Ронто Н. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 1. - С. 90-95

Встановлюються нові покращені оцінки, що використовуються при обгрунтуванні чисельно-аналітичного методу дослідження існування та наближеної побудови розв'язків нелінійних крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь.

Стаття (російською)

Исследование и решение краевых задач с параметрами численно-аналитическим методом

Король И. И., Ронто Н. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 1031–1042

Запропоновано модифікацію чисельно-аналітичного методу послідовних наближень для дос­лідження існування і побудови наближених розв’язків нелінійних двоточкових крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь, які містять невідомі параметри як у заданому рівнян­ні, так і в граничних умовах.

Стаття (російською)

Численно-аналитический метод для трехточечных краевых задач

Ронто Н. И., Савина Т. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 4. - С. 393–403

Пропонується модифікація чисельно-аналітичного методу послідовних наближень для дослідження існування і наближеної побудови розв’язків систем звичайних диференціальних нелінійних рівнянь у випадку лінійних триточкових крайових умов загального вигляду.

Стаття (українською)

Метод полиномиальных приближений при исследовании решений двухточечных краевых задач

Ронто М. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1984. - 36, № 4. - С. 518 – 522

Обосновывается метод полиномиальных приближений, позволяющий приближенно строить решения выделенных классов краевых задач в виде последовательности алгебраических многочленов. По приближенным решениям устанавливается существование точного решения.

Стаття (українською)

Сходимость метода тригонометрической коллокации для нелинейных периодических систем дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом

Ронто М. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1983. - 35, № 6. - С. 788–792

Устанавливается сходимость и оценивается погрешность метода тригонометрической коллокации для периодических нелинейных систем дифференциальных уравнений с постоянным запаздыванием. Приведен удобный для вычислений способ формирования алгебраических уравнений метода коллокации относительно значений приближенного решения.

Стаття (українською)

О методе коллокации для многоточечной краевой задачи

Ронто М. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1983. - 35, № 4. - С. 524—527

Доказывается сходимость и оценивается погрешность метода коллокации для систем нелинейных дифференциальных уравнений нормального вида, рассматриваемых при многоточечных линейных неоднородных краевых условиях.

Стаття (українською)

Применение метода коллокации для решения краевых задач

Ронто М. Й.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1971. - 23, № 3. - С. 415–421

Коротке повідомлення (російською)

О периодическом решении линейного неоднородного дифференциального уравнения

Ронто Н. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1969. - 21, № 2. - С. 265–267

Рассматривается получение периодического решения линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами $m$-го порядка с правой частью, заданной в виде тригонометрического полинома степени $r$. Даются выражения для коэффициентов искомого полинома — решения в общем виде.