2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Одарич О. М.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Деякі питання теорії осциляції (неосциляції) розв'язків диференціальних рівнянь другого порядку із запізненням

Одарич О. М., Шевело В. Н.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1971. - 23, № 4. - С. 508–516