2018
Том 70
№ 7

Всі номери

Шабозов М. Ш.

Публікацій: 3
Коротке повідомлення (російською)

Точные неравенства типа Джексона - Стечкина для 2π -периодических функций в L 2 и поперечники некоторых классов функций

Шабозов М. Ш.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 10. - С. 1434-1440

Розглянуто задачу про знахождення точних нерiвностей мiж найкращими наближеннями перiодичних диференцiйовних функцiй тригонометричними полiномами i модулями неперервностi m -го порядку у просторi L 2 , а також наведено їх застосування. Для деяких класiв функцiй, що визначаються зазначе- ними модулями неперервностi, обчислено точнi значення n-поперечникiв у L 2 .

Стаття (російською)

O точных значениях квазипоперечников некоторых классов дифференцируемых периодических функций двух переменных

Акобиршоев M. O., Шабозов М. Ш.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 6. - С. 855-864

Знайдено точні значення величин колмогорівського i лінійного квазіпоперечників для деяких класів диференційовних періодичних функцій двох змінних у гільбертовому просторі $L_2(Q)$.

Стаття (українською)

Об оценках погрешности квадратурных формул для некоторых классов функций

Шабозов М. Ш.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 12. - С. 1712–1716

При некотором ограничении на узлы и коэффициенты квадратурной формулы на классах функций, задаваемых модулями гладкости, получены оптимальные формулы. Для погрешности формул приведены точные оценки.