2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Бичков А. С.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Оценки устойчивости линейных стохастических систем с отклоняющимся аргументом нейтрального типа

Бычков А. С., Хусаинов Д. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 6. - С. 834–842

Розглядаються лінійні стохастичні диференціальні системи з відхиленим аргументом нейтраль­ного типу. Одержані достатні умови стійкості. Обчислюються функції, які визначають почат­кові збурення розв ’язків.