2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Брайчев Г. Г.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (російською)

Вычисление индикатора целой функции дробного порядка по ее коэффициентам Тейлора

Брайчев Г. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 6. - С. 854–858

Спираючись на теорему Поля про зв’язок між ростом цілої показникової функції та розташу­ванням особливостей її перетворення Бореля, а також на доведений А. Макінтайром аналог цього результату для цілих функцій скінченного порядку, наводяться оцінки і в деяких випад­ках точно обчислюється індикатор зростання цілої функції за її коеффіцієнтами Тейлора.