2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Моторна О. В.

Публікацій: 7
Стаття (українською)

Про сумісне наближення у середньому функції та її похідних

Моторна О. В., Моторний В. П.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 2. - С. 261-270

Розглянуто деякi властивостi iнтегровних на сегментi функцiй. Отримано оцiнки для наближень функцiї та її похiдних.

Стаття (російською)

О классификации интегрируемых на отрезке функций

Моторная О. В., Моторный В. П., Седунова В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 5. - С. 642-656

Розглянуто питання класифiкацiї интегровних на сегментi функцiй. Отримано оцiнки iнтегральних модулiв неперервностi функцiй з класу, що є узагальненням класу М. К. Потапова.

Стаття (російською)

Обобщенные константы Лебега и сходимость рядов Фурье – Якоби в пространствах $L_{1,A,B}$

Моторная О. В., Моторный В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 2. - С. 259–268

Досліджуються узагальнені константи Лебега для сум Фур'є - Якобі і збіжність рядов Фур'є - Якобі у просторах $L_{1,A,B}$.

Стаття (російською)

Об одностороннем приближении ступеньки алгебраическими многочленами в среднем

Моторная О. В., Моторный В. П., Нитиема П. К.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 3. - С. 409–422

Одержано асимптотично точну оцінку найкращого одностороннього наближення сходинки алгебраїчними многочленами у просторі $L_1$.

Стаття (російською)

Теоремы сравнения для некоторых несимметричных классов функций

Моторная О. В., Моторный В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 7. - С. 969–975

Доведено теореми порівняння типу Колмогорова для деяких несиметричних класів функцій.

Стаття (російською)

Об асимптотически точных оценках приближения алгебраическими многочленами некоторых классов функций

Моторная О. В., Моторный В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 1. - С. 85-99

Наведено огляд результатів, отриманих за останнє десятиріччя, про наближення алгебраїчними многочленами деяких функцій і класів функцій у просторах $C$ та $L_1$, а також про наближення з урахуванням положення точки на відрізку.

Коротке повідомлення (російською)

Об асимптотической оценке наилучших приближений дифференцируемых функций алгебраическими многочленами в пространстве $L_1$

Моторная О. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 6. - С. 859–862

Одержана асимптотично точна оцінка найкращих наближень $r$ разів диференційовних функцій алгебраїчними многочленами у просторі $L_1$.