2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Іванчов М. І.

Публікацій: 8
Стаття (українською)

Обернена задача для рівняння теплопровідності у прямокутній області

Іванчов М. І., Кінаш Н. Є.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 12. - С. 1605-1614

Установлены условия существования и единственности гладкого решения обратной задачи для двумерного уравнения теплопроводности с неизвестным зависящим от времени и пространственной переменной старшим коэффициентом.

Стаття (українською)

Обернена задача для двовимірного рівняння дифузії в області з вільною межею

Іванчов М. І., Пабирівська Н. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 7. - С. 917–927

Установлены условия существования и единственности гладкого решения обратной задачи в области со свободной границей для двумерного уравнения диффузии с неизвестным зависящим от времени старшим коэффициентом. Уравнение неизвестной границы задается произведением известной функции пространственных переменных и неизвестной функции, зависящей от времени.

Стаття (українською)

Обернена задача для сильновиродженого рівняння теплопровідності в області з вільною межею

Іванчов М. І., Гринців Н. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 1. - С. 28-43

В области со свободной границей найдены условия существования и единственности решения обратной задачи определения зависящего от времени коэффициента теплопроводности. Исследован случай сильного вырождения, когда неизвестный коэффициент стремится к нулю при $t → +0$ как степенная функция $t^{β}$, где $β ≥ 1$.

Стаття (українською)

Обернена задача для параболічного рівняння з сильним степеневим виродженням

Іванчов М. І., Салдіна Н. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 11. - С. 1487–1500

Розглянуто обернену задачу визначення залежного від часу коефіцієнта при старшій похідній у повному параболічному рівнянні, який дорівнює нулю у початковий момент часу. Встановлено умови існування та єдиності класичного розв'язку вказаної задачі.

Коротке повідомлення (українською)

Обернена задача для рівняння теплопровідності з виродженням

Іванчов М. І., Салдіна Н. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 11. - С. 1563–1570

Розглянуто обернену задачу визначення залежного від часу коефіцієнта температуропровідності, який дорівнює нулю у початковий момент часу. Встановлено умови існування та єдиності класичного розв'язку вказаної задачі.

Стаття (українською)

Обернена задача з вільною межею для рівняння теплопровідності

Іванчов М. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 7. - С. 901-910

Встановлено умови існування і единое і і розв'язку оберненої задачі для одиовимірпої о рівняння геплопровідносі і з невідомим старшим коефіцієнтом, що залежить від часу, у випадку, коли частина межі області с невідомою.

Стаття (українською)

Обернена задача одночасного визначення двох коефіцієнтів у параболічному рівнянні

Іванчов М. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 3. - С. 329-335

Встановлено умови існування та єдиносгі. розв'язку оберненої задачі, яка полягає в одночасному визначенні двох невідомих коефіцієнтів у параболічному рівнянні. Один з коефіцієнтів є старшим і залежить від часу, інший — від просторової змінної.

Стаття (російською)

Некоторые обратные задачи для уравнения теплопроводности с нелокальными краевыми условиями

Иванчов Н. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 8. - С. 1066–1071

Встановлено умови однозначного визначення залежного від часу коефіцієнта температуропроводності, коли крайові умови та умови перевизначення нелокальні.