2018
Том 70
№ 12

Всі номери

Капустян В. Є.

Публікацій: 5
Стаття (українською)

Задача оптимального управления с полуопределенным критерием качества для параболо-гиперболических уравнений с нелокальными точечными краевыми условиями

Капустян В. Є., Пишнограєв І. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 8. - С. 1068-1081

Розглядається задача оптимального керування для параболо-гіперболічних рівнянь з нелокальними крайовими умовами та напіввизначеним критерієм якості. Побудовано умови оптимальності шляхом зведення задачі до послідовності одновимірних задач, знайдено оптимальне керування в замкненій формі, доведено його збіжність, а також обґрунтовано вид критерію якості.

Стаття (російською)

Особенности решений одного класса уравнений механики сплошных сред

Ильман В. М., Капустян В. Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 1. - С. 12-21

Проведено аналіз одного класу сімей інтегральних рівнянь, одержано залежності особливостей розн'язків інтегральних рівнянь під розміру сімей ядер рішіяпь і па цій основі запропоновано методику побудови наближених розв'язків для малого параметра.

Коротке повідомлення (українською)

Особенности решении сингулярных интегральных уравнений

Ільман В. М., Капустян В. Є.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 10. - С. 1429-1436

З (очки зору особливостей дифсрснційовних відображень знайдено залежність між розміром сім'ї сингулярних інтегральних рівнянь і типами особливостей їх розв'язків.

Стаття (українською)

Асимптотика ограниченных управлений в оптимальных сингулярных параболических задачах

Капустян В. Є.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 10. - С. 1345–1355

A complete asymptotical solution is constructed and justified for optimal singular parabolic problems with constraint control and complete degeneration of the differential part of the operator.

Стаття (українською)

Асимптотический анализ ограниченных управлений в оптимальных эллиптических задачах

Капустян В. Є.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 8. - С. 1072–1083

An asymptotics of bounded controls is constructed and substantiated for a singularly perturbed optimal elliptic problem.