2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Олійник Н. П.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Один класс гибридных интегральных преобразований (Бесселя - Фурье - Бесселя - ... - Фурье - Бесселя) на полярной оси с $2n$ точками сопряжения

Ленюк М. П., Олейник Н. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 8. - С. 1096–1103

Методом дельтаподібної послідовності, прийнятої як ядро Діріхле, побудовані гібридні інтегра­льні перетворення (Бесселя — Фур'є — Бесселя —... — Фур'є — Бесселя) на полярній осі з $2n$ точками спряження. Одержана основна тотожність інтегрального перетворення диференці­ального оператора.