2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Новиков С. І.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

Приближение одного класса дифференцируемых функций кусочно-эрмитовыми $L$- сплайнами

Новиков С. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 11. - С. 1495–1504

Знайдено точні значения верхніх меж відхилень кусково-ермітових $L$ - сплайнів на деяких класах функцій, які задаються системами лінійних диференціальних операторів з неперервними коефіцієнтами.

Стаття (російською)

Аналог теоремы Ролл я для дифференциальных операторов и интерполирование $L$-сплайнами

Новиков С. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 8. - С. 1122–1128

Одержано аналог теореми Ролля для лінійних диференціальних операторів з неперервними періодичними коефіцієнтами. За його допомогою знайдені точні значення відхилень інтерпо­ляційних періодичних $L$-сплайнів на деяких класах функцій, які задаються лінійним диферен­ціальним оператором.