2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Щоголєв С. А.

Публікацій: 6
Коротке повідомлення (російською)

Резонансный случай существования решений квазилинейной дифференциальной системы второго порядка, представимых рядами Фурье, содержащими медленно меняющиеся параметры

Щеголев С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 2. - С. 285–288

Для квазілінійної диференціальної системи другого порядку, коефіцієнти якої мають вигляд рядів Фур'є з повільно змінними коефіцієнтами і частотою, при певних умовах доведено існування частинного розв'язку аналогічної структури у випадку суто уявних коренів характеристичного рівняння, які задовольняють деяке резонансне співвідношення.

Стаття (українською)

Об одном классе решений счетной квазилинейной системы дифференциальных уравнений, содержащей медленно меняющиеся параметры

Щоголєв С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 8. - С. 1121–1128

Для зчисленної квазілінійної диференціальної системи, коефіцієнти якої мають вигляд рядів Фур'є з повільно змінними коефіцієнтами і частотою, наведено умови, за яких ця система має розв'язки аналогічної структури.

Стаття (російською)

О решениях квазилинейной дифференциальной системы второго порядка, представимых рядами Фурье, содержащими медленно меняющиеся параметры

Костин А. В., Щеголев С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 5. - С. 654–664

Для квазілінійної диференціальної системи другого порядку, коефіцієнти якої мають вигляд рядів Фур'є з повільно змінними коефіцієнтами і частотою, при певних умовах доведено існування частинного розв'язку аналог ічної структури у випадку суто уявних коренів характеристичного рівняння матриці коефіцієнтів лінійної частий.

Стаття (російською)

Построение решения квазилинейного дифференциального уравнения в частных производных параболического типа с осциллирующими и медленно меняющимися коэффициентами

Щеголев С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 8. - С. 1129–1135

Досліджується крайова задача для рівняння параболічного типу, коефіцієнти якого мають вигляд рядів Фур'е з повільно змінними за часом коефіцієнтами і частотою.

Стаття (російською)

О решениях квазилинейной почти треугольной системы разностных уравнений

Щеголев С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 4. - С. 525–530

Досліджується існування у майже трикутної системи різницевих рівнянь частинних розв'язків, які мають вигляд ряду Фур'є з повільно змінними коефіцієнтами і частотою.

Стаття (російською)

О решениях квазилинейной дифференциальной системы с периодическими коэффициентами

Щеголев С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 8. - С. 1157–1161

Для квазілінійної диференціальної системи, коефіцієнти якої зображувані у вигляді тригонометричного ряду з коефіцієнтами і частотою, що повільно змінюються, доведено існування частинного розв’язку з аналогічною структурою.