2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Махно С. Я.

Публікацій: 4
Стаття (російською)

Закон повторного логарифма для решений стохастических уравнений

Махно С. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 5. - С. 650-655

Доведено закон повторного логарифму для розв'язків стохастичних рівнянь зі збуреними періодичними коефіцієнтами.

Стаття (російською)

Предельные теоремы для решений стохастических уравнений с периодическими коэффициентами

Махно С. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 2. - С. 236–241

Доведено теореми про поведінку розв'язків стохастичних рівнянь з періодичними коефіцієнтами та інтегральних функціоналів від них при необмеженому зростанні часу.

Стаття (українською)

$G$-сходимость параболических операторов и слабая сходимость решений диффузионных уравнений

Махно С. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 11. - С. 1534–1541

Встановлено зв'язок між $G$-збіжністю параболічних операторів і слабкою збіжністю розв'язків дифузійних рівнянь. Одержано конструктивні умови для визначення коефіцієнтів $G$-граничного оператора.

Коротке повідомлення (російською)

Сходимость диффузионных процессов

Махно С. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1992. - 44, № 2. - С. 284–289

Для стохастичних дифузійних рівнянь з коефіцієнтами, що залежать від параметра, одер­жані необхідні та достатні умови слабкої збіжності розв’язків до розв’язку стохастичного х дифузійного рівняння.