2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Тинний В. І.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Приводимость линейных систем разностных уравнений с почти периодическими коэффициентами

Мартынюк Д. И., Митропольский Ю. А., Тынный В. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 12. - С. 1661–1667

Вказані достатні умови звідності лінійної системи різницевих рівнянь $x(t + 1) = Ax(t) + P(t)x(t)$ з майже періодичною матрицею $P(t)$ до системи зі сталою матрицею.