2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Урумбаєв А. Н.

Публікацій: 3
Стаття (російською)

К вопросу о конечномерной аппроксимации решений некорректных задач

Урумбаев А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 2. - С. 289–295

Показано, що наведений нижче модифікований метод наближеного розв'язування інтегральних рівнянь Фредгольма першого роду є більш економічним у порівнянні з традиційними методами скінченновимірної апроксимації.

Стаття (українською)

Оптимизация прямых методов приближенного решения слабо сингулярных интегральных уравнений

Урумбаєв А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 9. - С. 1246–1254

For a class of weakly singular integral equations with exponential and logarithmic singularities, the optimal order of the error of direct methods is found and the method that realizes this order is indicated.

Стаття (російською)

Об оптимизации прямых методов решения интегральных уравнений Фредгольма II-рода с ядрами бесконечной гладкости

Урумбаев А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 12. - С. 1695–1701

Вказано оптимальний в $L_2$ прямий метод розв’язання інтегральних рівнянь Фредгольма Проду з операторами, які діють у простори функцій, гармонічних у крузі, а також функцій, які мо­жна аналітично продовжити в нескінченну смугу. Знайдено точний порядок похибки вказаного методу.