2019
Том 71
№ 7

Всі номери

Сохадзе Г. А.

Публікацій: 6
Стаття (російською)

Проверка гипотез о равенстве плотностей распределения

Бабилуа П. К., Надарая Э. А., Сохадзе Г. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 5. - С. 586-600

Побудовано критерiї перевiрки гiпотез про те, що $p \geq 2$ незалежних вибiрок мають однаковi щiльностi розподiлу (гiпотеза однорiдностi) або однакову визначену щiльнiсть розподiлу (гiпотеза згоди). Знайдено граничну потужнiсть побудованих критерiїв при деяких локальних „близьких” альтернативах.

Стаття (англійською)

Інтегральні функціонали функції регресії Гассера-Мюллера

Арабідзе Д., Бабілуа П. К., Надарая Е. А., Сохадзе Г. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 4. - С. 435-446

Для інтегральних функцiоналiв Функції регресії Гассера-Мюллера та їх похідних розглядається оцінка, що підключається. Встановлено обґрунтованість та асимптотичну нормальність цієї оцінки.

Стаття (російською)

Об интегральной квадратической мере расхождения двух ядерных оценок бернуллиевских функций регрессии

Бабилуа П. К., Надарая Э. А., Сохадзе Г. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 1. - С. 3–18

Встановлено граничний розподіл інтегрального квадратичного відхилення двох непараметричних оцінок ядерного типу бернулліївських функцій регресії. Побудовано критерій перевірки гіпотези про рівність двох бернулліївських функцій регресії. Вивчено питання обґрунтованості і для деяких „близьких" альтернатив досліджено асимптотику потужності.

Стаття (англійською)

Оцінювання функції розподілу з використанням непрямої вибірки

Бабілуа П. К., Надарая Е. А., Сохадзе Г. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 12. - С. 1642–1658

Розглянуто задачу оцінювання функції розподілу у випадку, коли спостерігач має доступ лише до деяких індикаторних випадкових значень. Вивчено деякі базові асимптотичні властивості побудованих оцінок. У статгі доведено граничні теореми для неперервних функціоналів щодо оцінки $F^n(x)$ у просторі $C[a,\; 1 - a], 0 < a < 1/2$.

Стаття (англійською)

Про міру інтегрального квадратичного відхилення із узагальненою вагою для оцінки щільності розподілу ймовірностей Розеньлатта - Парзена

Бабілуа П. К., Надарая Е. А., Сохадзе Г. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 4. - С. 514–535

Встановлено граничний розподіл інтегрального квадратичного відхилення з вагою типу дельта-функцій для оцінки щільності розподілу ймовірностей Розенблатта-Парзена. Також досліджено граничну потужність критерію, побудованого за допомогою цього відхилення.

Стаття (українською)

Формулы фильтрации решений нелинейных уравнений со случайной правой частью

Сохадзе Г. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 5. - С. 586–596

Explicit filtration formulas are obtained for the solutions of nonlinear equations with a random right-hand side. In the case of a Gaussian random process, a formulas are simplified.