2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Ємець О. О.

Публікацій: 5
Стаття (українською)

Розв'язування задач нелінійної умовної оптимізації на розміщеннях методом відсікання

Ємець О. О., Барболіна Т. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 5. - С. 604-611

Пропонується точний метод розв'язування задачі мінімізації па розміщеннях лінійної цільової функції з лінійними й угнутими додатковими обмеженнями. Доведено скінчеішість запропонованого алгоритму методу відсікання.

Стаття (українською)

Незвідна система обмежень для загального многогранника розміщень

Ємець О. О., Недобачій С. І., Роскладка О. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 1. - С. 3-11

Присвячено побудові системи обмежень для загального многогранника розміщені), що не містить надлишкових нерівностей. Одержання пезвідпої системи дозволяє сутгєво зменшити кількість операцій, необхідних для отримання точного розв'язку задач оптимізації па розміщеннях.

Стаття (українською)

Задача оптимізації на переставленнях з дробово-лінійною цільовою функцією: властивості множини допустимих розв'язків

Ємець О. О., Колєчкіна Л. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 12. - С. 1630-1640

Розглядається задача оптимізації на переставленнях з дробово-лінійною функцією цілі. Досліджено властивості області допустимих розв'язків задачі.

Коротке повідомлення (українською)

Про оцінки мінімумів цільових функцій при оптимізації па сполученнях

Ємець О. О., Роскладка О. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 8. - С. 1118–1121

На основі запропонованого підходу одержано нові оцінки екстремальних значень сильно опуклих диферендійовних функцій та посилені оцінки мінімумів на множині сполучень з повтореннями.

Стаття (українською)

Об экстремальных свойствах недифференцируемых выпуклых функций на евклидовом множестве сочетаний с повторениями

Ємець О. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 6. - С. 680–691

The general approach is suggested to the study of extremal properties of nondiffeientiable convex functions on Euclidean combinatorial sets. On the basis of this approach, by solving the linear optimization problem on the set of combinations with repetitions, we establish the estimates for the minimal values of convex and strongly convex objective functions in problems of optimization on the set of combinations with repetitions and the corresponding sufficient conditions for the existence of the minimum.