2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Война О. А.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Рівняння оптимальної нелінійної фільтрації та інтерполяції для частково спостережуваних марковських процесів

Война О. А., Сидоров М. В.-С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 971–976

Одержано рекурентні співвідношення для задач оптимальної фільтрації та інтерполяції част­ково спостережуваних дискретних ланцюгів Маркова. Для задач оптимальної нелінійної філь­трації марковських процесів з неперервним часом наведено систему диференціальних рівнянь, а для задач оптимальної нелінійної інтерполяції — систему обернених диференціальних рівнянь.