2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Сидоров М. В.-С.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (українською)

Диференціальні оператори, що визначають розв’язок ітерованого рівняння еліптичного типу

Александрович І. М., Сидоров М. В.-С.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 3. - С. 433-440

Побудовано диференцiальнi оператори, якi переводять довiльнi голоморфнi функцiї в регулярнi розв’язки рiвняння елiптичного типу другого та вищих порядкiв. Розв’язано задачу Рiк’є для рiвняння елiптичного типу четвертого порядку.

Стаття (українською)

Рівняння оптимальної нелінійної фільтрації та інтерполяції для частково спостережуваних марковських процесів

Война О. А., Сидоров М. В.-С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 971–976

Одержано рекурентні співвідношення для задач оптимальної фільтрації та інтерполяції част­ково спостережуваних дискретних ланцюгів Маркова. Для задач оптимальної нелінійної філь­трації марковських процесів з неперервним часом наведено систему диференціальних рівнянь, а для задач оптимальної нелінійної інтерполяції — систему обернених диференціальних рівнянь.