2019
Том 71
№ 5

Всі номери

Сидоров М. В.-С.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (українською)

Диференціальні оператори, що визначають розв’язок ітерованого рівняння еліптичного типу

Александрович І. М., Сидоров М. В.-С.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 3. - С. 433-440

Побудовано диференцiальнi оператори, якi переводять довiльнi голоморфнi функцiї в регулярнi розв’язки рiвняння елiптичного типу другого та вищих порядкiв. Розв’язано задачу Рiк’є для рiвняння елiптичного типу четвертого порядку.

Стаття (українською)

Рівняння оптимальної нелінійної фільтрації та інтерполяції для частково спостережуваних марковських процесів

Война О. А., Сидоров М. В.-С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 971–976

Recurrent relations for problems of optimal filtration and interpolation of partially observed discrete Markov chains are obtained. The differential system for problems of optimal nonlinear filtration and reversable differential system for problems of optimal nonlinear interpolation of Markov processes with continious time are given.