2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Енольський В. З.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (російською)

Полиномы Якоби и представление Лакса для вполне интегрируемых динамических систем

Кондратьев А. Ю., Энольский В. З.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 1088–1091

Розглядається метод дослідження цілком інтегровних динамічних систем шляхом зображені їх рівнянь руху у формі Лакса. Одержані зображення Лакса для інтегровного випадку систеї Енона — Еліса та анізотропного осцилятора.