2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Аскаров М.

Публікацій: 3
Стаття (російською)

О скорости сходимости методов проекционно-итеративного типа для уравнений Фредгольма с периодическими аналитическими ядрами

Аскаров М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 9. - С. 1155–1161

Для певного класу рівнянь Фредгольма з аналітичними ядрами, що виникають у методі граничних інтегральних рівнянь, знайдено оптимальні швидкості збіжності проекційно-ітеративних методів та методів типу метода Ю. Д. Соколова.

Стаття (російською)

О скорости сходимости методов проекционно-итеративного типа для классов слабо-сингулярных интегральных уравнений

Аскаров М., Переверзев С. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 4. - С. 498–505

Для класів слабо-сингулярних інтегральних рівнянь II роду, ядра яких мають степеневу особливість, знайдено оптимальний порядок швидкості збіжності проекційно-ітеративних методів. Крім того, розглянуто ітераційні методи типу метода Ю. Д. Соколова і наведено оцінки швидкості збіжності таких методів для слабо-сингулярних рівнянь з диференційовними коефіцієнтами.

Стаття (українською)

Оптимальная скорость сходимости некоторых аппроксимационно-итеративных методов для уравнений Фредгольма в пространствах периодических аналитических функций

Аскаров М., Переверзєв С. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 9. - С. 1208–1215

Classes of Fredholm equations with integral operators acting into spaces of periodic analytic f unctions are considered. For these classes, we find the exact order of optimal convergence rates for some versions of the projective-iteration method and the KR - method.