2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ефендієв В. В.

Публікацій: 3
Стаття (російською)

Усреднение систем с медленными переменными

Эфендиев В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 9. - С. 1265-1275

Наведено обгрунтування методу усереднення для систем із загаюванням, що описуються як „повільними", так і „швидкими" зміннимч. Одержані результати застосовано для аналізу однієї задачі теорії керування.

Коротке повідомлення (російською)

Усреднение краевых задач в управлении стандартной системой с запаздыванием

Желтиков В. П., Эфендиев В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 4. - С. 548-553

Для термінальної задачі оптимального керування системами стандартного вигляду з постійним запізненням згідно з принципом максимуму Л. С. Понпрягіна розглянуто граничну задачу з аргументами запізнення та випередження, що відхиляються. Обгрунтовано метод усереднення для асимптотичного розв'язку одержаної граничної задачі.

Стаття (російською)

Погранслойное усреднение систем стандартного вида с запаздыванием

Желтиков В. П., Эфендиев В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 10. - С. 1362–1368

Вздовж траєкторій, які вирахувані за схемами усереднення О. М. Філатова, побудовано асим­птотичний розв’язок порядку $k$ системи стандартного вигляду із запізненням. Якщо параметр збурення $ε ≪ 1$, то розв’язування методом кроків вимагає великого об’єму обчислень, оскільки кількість кроків обернено пропорціональна $ε$. Запропоновано інший підхід, який ви­користовує метод кроків тільки $k$ разів для $t \in [0,k]$.