2018
Том 70
№ 2

Всі номери

Коломієць О. В.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (українською)

Про застосування принципу усереднення в стохастичних диференціальних рівняннях гіперболічного типу

Коломієць О. В., Коломиєць В. Г., Митропольський Ю. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 5. - С. 711-715

Доведено теорему про застосування принципу усереднення Боголюбова - Митропольського для стохастичиих диференціальних рівнянь з частинними похідними гіперболічного типу.

Стаття (українською)

Про застосування числових методів до розв'язування нелінійних диференціальних рівнянь другого порядку з випадковими відхиленнями аргументу

Коломієць О. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 10. - С. 1433–1441

We consider the application of Krylov-Bogolyubov-Mitropol'skii asymptotic method and Runge-Kutta methods when investigating oscillating solutions of second-order quasilinear differential equations with random deviations of an argument. For certain equations, we obtain approximate numerical solutions and characteristics of random oscillations.