2018
Том 70
№ 11

Всі номери

Кореновський А. А.

Публікацій: 5
Стаття (російською)

Численная интерпретация неравенства Гурова – Решетняка на действительной оси

Диденко В. Д., Кореновский А. А., Туа Н. Д.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 12. - С. 1607-1619

Обчислено „норму” степеневої функцiї в класi Гурова – Решетняка на дiйснiй осi. Крiм того, в результатi числових експериментiв отримано оцiнку знизу норми оператора парного продовження функцiї з класу Гурова – Решетняка з напiвосi на всю дiйсну вiсь.

Стаття (російською)

Обратные неравенства для геометрического и степенных средних

Кореновский А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 5. - С. 628-635

Встановлено точнi межi для додатного та вiд’ємного показникiв сумовностi середнього степеневого порядку функцiї, якщо це середнє задовольняє обернену нерiвнiсть Йєнсена.

Стаття (російською)

Самоулучшение показателей суммируемости функций, удовлетворяющих обратному неравенству Гельдера в предельных случаях

Кореновский А. А., Фомичев В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 4. - С. 483–493

Показано, що найкращі показники сумовності функцій, які задовольняють обернену нерівність Гельдера у граничних випадках, можна о тримати з пеграничного випадку при переході до границі.

Ювілейна дата (українською)

Іван Олександрович Луковський (до 70-річчя від дня народження)

Кореновський А. А., Королюк В. С., Кошляков В. М., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 10. - С. 1418-1419

Стаття (російською)

Оценка перестановки функции, удовлетворяющей „обратному неравенству Йенсена"

Кореновский А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 2. - С. 158–169

Показано, що для будь-якої функції, що задовольняє „обернену нерівність Єнсена" по всіляких багатовимірних сегментах, її рівновимірне переставлення також задовольняє „обернену нерівність Єнсена" з тією самою сталою.