2018
Том 70
№ 12

Всі номери

Ласурія Р. А.

Публікацій: 17
Стаття (російською)

Группы отклонений рядов Фурье в обобщенных гельдеровых пространствах

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 8. - С. 1056-1067

Встановлено оцiнки величин, що є аналогами функцiоналiв сильної сумовностi рядiв Фур’є в узагальнених $L$- гельдерових просторах.

Стаття (російською)

Приближение функций на сфере линейными методами

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 11. - С. 1498-1511

Досліджуються дєякі питання наближення Функцій лінійними методами підсумовування їх рядів Фур'є-Лапласа.

Стаття (російською)

Сильная суммируемость и свойства рядов Фурье - Лапласа на сфере

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 5. - С. 649-661

Досліджується поведінка величин, що характеризують сильну сумовність рядів Фур’є – Лапласа, і на їх основі наведено деякі властивості рядів Фур’є – Лапласа функцій класу $L_2(S^{m-1})$.

Стаття (російською)

Асимптотика приближения ψ-дифференцируемых функций многих переменных

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 8. - С. 1051–1057

Досліджуються апроксимативні характеристики класів ψ-диференційовних функцій багатьох змінних, уведених O. I. Степанцем. Наведено асимптотику наближення функцій цих класів.

Стаття (російською)

Кратные суммы Фурье и φ-сильные средние их уклонений на классах ψ-дифференцируемых функций многих переменных

Ласурия Р. А., Степанец А. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 8. - С. 1075–1093

Викладено результати з наближення ψ-диференційовних Функцій багатьох змінних прямокутними сумами Фур'є у рівномірній та інтегральній метриках, а також встановлено оцінки φ-сильних середніх їх відхилень у термінах найкращих наближень.

Стаття (російською)

Прямые и обратные теоремы приближения функций, заданных на сфере, в пространстве S (p,q) m)

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 7. - С. 901-911

Доведено прямі та обернені теореми наближення функцій, заданих на сфері, у просторі S (p,q) m), m > 3, у термінах найкращих наближень і модулів неперервності та розглянуто конструктивні характеристики функціональних класів, що задані мажорантами модулів неперервності їхніх елементів.

Стаття (російською)

Структурные свойства функций, заданных на сфере, на основе Φ-сильной аппроксимации

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 1. - С. 20–25

Встановлюються структурні властивості функцій, заданих на сфері, на основі сильної апроксимації рядів Фур'є - Лапласа.

Стаття (російською)

Суммирование рядов Фурье - Лапласа в пространстве $L(S^m)$

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 4. - С. 496–504

Встановлено оцінки швидкості збіжності групи відхилень на сфері у просторі $L(S^m),\quad m > 3$.

Стаття (російською)

Сильная суммируемость рядов Фабера и оценки скорости сходимости группы уклонений в замкнутой области с кусочно-гладкой границей

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 2. - С. 187–197

Встановлено оцінки груп відхилень pядів Фабера в замкнених областях iз кусково-гладкою межею.

Стаття (російською)

Сильные средние типа Марциикевича рядов Фурье - Лапласа

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 6. - С. 763–773

Отримано оцінки сильних середніх типу Марциикевича рядів Фур'є — Лапласа неперервних функцій у термінах найкращих наближень.

Стаття (російською)

Оценки групп отклонений сумм Фабера и сильная суммируемость рядов Фабера па классах ψ-интегралов

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 4. - С. 451–461

Встановлепо верхні межі групп $ϕ*$-відхилень сум Фабера на класах $ψ$-інтегралів у комплексній області введених О. I. Степанцем.

Стаття (російською)

Кратные суммы Фурье на множествах $\bar \psi$-дифференцируемых функций (небольшая гладкость)

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 7. - С. 911-918

Вивчається поведінка відхилень прямокутниx частинних сум Фур'є на множинах $\bar \psi$-дифференціруємих функцій багатьох змінних.

Стаття (російською)

Характеристика точек $ϕ$-сильной суммируемости рядов Фурье - Лапласа функций класса $L_p(S^m),\; p > 1$

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 1. - С. 45-54

Розглядається поведінка ф-сильпих середніх рядів Фур'е-Лапласа функцій із $L_p(S^m),\; p > 1$, па множині точок, що мають повну міру на $m$-вимірпій сфері $S^m$.

Коротке повідомлення (російською)

Характеристика точек сильной суммируемости рядов Фурье - Лапласа функций класса $L(S^m)$ при критическом показателе

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 10. - С. 1437-1439

Анонсується результат, згідно з яким вказується досить конструктивна характеристика множини точок повної міри па сфері $L(S^m)$ в яких сильні середні збігаються до даної функції $f(\cdot)$.

Стаття (російською)

(ϕ, α)-Сильная суммируемость рядов Фурье - Лапласа функций, непрерывных на сфере

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 5. - С. 656-665

Встановлено оцінки зверху наближені, узагальненими сильними середніми В. Тотика, застосованими до відхилень, середніх Чезаро критичного порядку рядів Фур'е - Лапласа від неперервних функцій. Оцінки подано через рівномірні найкращі наближення неперервних функцій на одиничній сфері.

Стаття (російською)

Оценки группы уклонений в обобщенной гельдеровой метрике

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 9. - С. 1210-1217

Наведено порядкові співвідношення для групи відхилень функцій $f(·) ∈ H_ω$ часинними сумами її ряду Фур'є в узагальненій гельдеровій матриці, заданій в гельдеровому просторі $H_{ω*} ⊃ H_{ω}$.

Стаття (російською)

Сильная суммируемость ортогональных разложений суммируемых функций. I

Ласурия Р. А., Степанец А. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 260-277

Розглядаються питання сильної сумовності рядів Фур'є за ортонормованими системами поліно-міального вигляду. Знайдено локальну характеристику точок сильної сумовності таких рядів для сумовних функцій. Показано, що множина цих точок має повну міру на відрізку рівномірної обмеженості систем, що розглядаються.