2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ласурія Р. А.

Публікацій: 18
Стаття (російською)

Группы отклонений рядов Фурье в обобщенных гельдеровых пространствах

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 8. - С. 1056-1067

Встановлено оцiнки величин, що є аналогами функцiоналiв сильної сумовностi рядiв Фур’є в узагальнених $L$- гельдерових просторах.

Стаття (російською)

Приближение функций на сфере линейными методами

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 11. - С. 1498-1511

Досліджуються дєякі питання наближення Функцій лінійними методами підсумовування їх рядів Фур'є-Лапласа.

Стаття (російською)

Сильная суммируемость и свойства рядов Фурье - Лапласа на сфере

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 5. - С. 649-661

Досліджується поведінка величин, що характеризують сильну сумовність рядів Фур’є – Лапласа, і на їх основі наведено деякі властивості рядів Фур’є – Лапласа функцій класу $L_2(S^{m-1})$.

Стаття (російською)

Асимптотика приближения ψ-дифференцируемых функций многих переменных

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 8. - С. 1051–1057

Досліджуються апроксимативні характеристики класів ψ-диференційовних функцій багатьох змінних, уведених O. I. Степанцем. Наведено асимптотику наближення функцій цих класів.

Стаття (російською)

Кратные суммы Фурье и φ-сильные средние их уклонений на классах ψ-дифференцируемых функций многих переменных

Ласурия Р. А., Степанец А. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 8. - С. 1075–1093

Викладено результати з наближення ψ-диференційовних Функцій багатьох змінних прямокутними сумами Фур'є у рівномірній та інтегральній метриках, а також встановлено оцінки φ-сильних середніх їх відхилень у термінах найкращих наближень.

Стаття (російською)

Прямые и обратные теоремы приближения функций, заданных на сфере, в пространстве S (p,q) m)

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 7. - С. 901-911

Доведено прямі та обернені теореми наближення функцій, заданих на сфері, у просторі S (p,q) m), m > 3, у термінах найкращих наближень і модулів неперервності та розглянуто конструктивні характеристики функціональних класів, що задані мажорантами модулів неперервності їхніх елементів.

Стаття (російською)

Структурные свойства функций, заданных на сфере, на основе Φ-сильной аппроксимации

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 1. - С. 20–25

Встановлюються структурні властивості функцій, заданих на сфері, на основі сильної апроксимації рядів Фур'є - Лапласа.

Стаття (російською)

Суммирование рядов Фурье - Лапласа в пространстве $L(S^m)$

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 4. - С. 496–504

Встановлено оцінки швидкості збіжності групи відхилень на сфері у просторі $L(S^m),\quad m > 3$.

Стаття (російською)

Сильная суммируемость рядов Фабера и оценки скорости сходимости группы уклонений в замкнутой области с кусочно-гладкой границей

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 2. - С. 187–197

Встановлено оцінки груп відхилень pядів Фабера в замкнених областях iз кусково-гладкою межею.

Стаття (російською)

Сильные средние типа Марциикевича рядов Фурье - Лапласа

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 6. - С. 763–773

Отримано оцінки сильних середніх типу Марциикевича рядів Фур'є — Лапласа неперервних функцій у термінах найкращих наближень.

Стаття (російською)

Оценки групп отклонений сумм Фабера и сильная суммируемость рядов Фабера па классах ψ-интегралов

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 4. - С. 451–461

Встановлепо верхні межі групп $ϕ*$-відхилень сум Фабера на класах $ψ$-інтегралів у комплексній області введених О. I. Степанцем.

Стаття (російською)

Кратные суммы Фурье на множествах $\bar \psi$-дифференцируемых функций (небольшая гладкость)

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 7. - С. 911-918

Вивчається поведінка відхилень прямокутниx частинних сум Фур'є на множинах $\bar \psi$-дифференціруємих функцій багатьох змінних.

Стаття (російською)

Характеристика точек $ϕ$-сильной суммируемости рядов Фурье - Лапласа функций класса $L_p(S^m),\; p > 1$

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 1. - С. 45-54

Розглядається поведінка ф-сильпих середніх рядів Фур'е-Лапласа функцій із $L_p(S^m),\; p > 1$, па множині точок, що мають повну міру на $m$-вимірпій сфері $S^m$.

Коротке повідомлення (російською)

Характеристика точек сильной суммируемости рядов Фурье - Лапласа функций класса $L(S^m)$ при критическом показателе

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 10. - С. 1437-1439

Анонсується результат, згідно з яким вказується досить конструктивна характеристика множини точок повної міри па сфері $L(S^m)$ в яких сильні середні збігаються до даної функції $f(\cdot)$.

Стаття (російською)

(ϕ, α)-Сильная суммируемость рядов Фурье - Лапласа функций, непрерывных на сфере

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 5. - С. 656-665

Встановлено оцінки зверху наближені, узагальненими сильними середніми В. Тотика, застосованими до відхилень, середніх Чезаро критичного порядку рядів Фур'е - Лапласа від неперервних функцій. Оцінки подано через рівномірні найкращі наближення неперервних функцій на одиничній сфері.

Стаття (російською)

Оценки группы уклонений в обобщенной гельдеровой метрике

Ласурия Р. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 9. - С. 1210-1217

Наведено порядкові співвідношення для групи відхилень функцій $f(·) ∈ H_ω$ часинними сумами її ряду Фур'є в узагальненій гельдеровій матриці, заданій в гельдеровому просторі $H_{ω*} ⊃ H_{ω}$.

Стаття (російською)

Сильная суммируемость ортогональных разложений суммируемых функций. II

Ласурия Р. А., Степанец А. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 3. - С. 393-405

Розглядаються питання сильної сумовності рядів Фур'є за ортонормованими системами поліноміального вигляду. Знайдено локальну характеристику точок сильної сумовності таких рядів для сумовних функцій. Показано, що множина цих точок має повну міру на відрізку рівномірної'обмеженості систем, що розглядаються.

Стаття (російською)

Сильная суммируемость ортогональных разложений суммируемых функций. I

Ласурия Р. А., Степанец А. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 260-277

Розглядаються питання сильної сумовності рядів Фур'є за ортонормованими системами поліно-міального вигляду. Знайдено локальну характеристику точок сильної сумовності таких рядів для сумовних функцій. Показано, що множина цих точок має повну міру на відрізку рівномірної обмеженості систем, що розглядаються.