2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Масальцев Л. А.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (російською)

Об изометрическом погружении трехмерных геометрий $SL_2$, $Nil$, $Sol$ в четырехмерное пространство постоянной кривизны

Масальцев Л. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 3. - С. 421–426

Доведено неіснування ізометричного занурення геометрій $\text{Nil}^3$, $\widetilde{SL}_2$ у чотиривимірний простір $M_c^4$ сталої кривини $c$. Встановлено, що геометрія $\text{Sol}^3$ не може бути занурена у $M_c^4$ при $c \neq -1$, і знайдено її аналітичне занурення в гіперболічний простір $H^4(-1)$.

Стаття (російською)

Гармонические свойства гауссовых отображений в $H^3$

Масальцев Л. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 4. - С. 489-499

Розглянуто деякі гармонічні відображення, пов'язані з гіперболічним гауссовим відображенням та з гауссовим відображенням у сенсі М. Обата.