2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Король І. І.

Публікацій: 4
Стаття (українською)

Дослідження періодичних розв'язків нелінійних автономних систем у критичному випадку

Король І. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 3. - С. 332–339

Исследуются условия существования и численно-аналитический метод приближенного построения периодических решений нелинейных автономных дифференциальных систем в критическом случае.

Стаття (українською)

Ще раз про чисельно-аналітичний метод послідовних періодичних наближень A. M. Самойленка

Король І. І., Перестюк М. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 4. - С. 472–488

Розроблено новий чисельно-аналітичний алгоритм дослідження періодичних розв'язків нелінійних періодичних систем диференціальних рівнянь $dx/dt = A(t)x + f (t, x)$ у критичному випадку. Вивчаються питання існування і наближеної побудови розв'язків, знайдено оцінки збіжності послідовних періодичних наближень.

Стаття (українською)

Про періодичні розв'язки одного класу систем диференціальних рівнянь

Король І. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 4. - С. 483–495

Вивчаються питання існування періодичних розв'язків двовимірних лінійних неоднорідних періодичних систем диференціальних рівнянь, у яких відповідна однорідна система є гамільтоно-вою. Запропоновано новий чисельно-аналітичний алгоритм дослідження існування і побудови періодичних розв'язків двовимірних нелінійних диференціальних систем із гамільтоновою лінійною частиною. Одержані результати узагальнено на системи вищих порядків.

Стаття (російською)

Исследование и решение краевых задач с параметрами численно-аналитическим методом

Король И. И., Ронто Н. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 1031–1042

Запропоновано модифікацію чисельно-аналітичного методу послідовних наближень для дос­лідження існування і побудови наближених розв’язків нелінійних двоточкових крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь, які містять невідомі параметри як у заданому рівнян­ні, так і в граничних умовах.