2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нудельман М. А.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (російською)

О начальных данных простой консервативной системы рассеяния, которые могут быть переведены в ноль последовательностью входов из l ²

Нудельман М. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 4. - С. 559–563

Описано лінеал початкових даних простої консервативної системи розсіювання, які можна перевести в нуль послідовністю входів з l ². Доведення Грунтується на відомому зв'язку між теорією розсіювання Лакса - Філліпса та теорією унітарних вузлів B. Секефальві - Надя, Ч. Фояша та M. С. Бродського.