2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Аміров Р. Х.

Публікацій: 5
Стаття (англійською)

Про iмпульснi оператори Штурма – Лiувiлля iз сингулярнiстю та спектральним параметром у граничних умовах

Аміров Р. Х., Гюль Ю., Топсакал Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 12. - С. 1610-1629

Дослiджено властивостi та асимптотичну поведiнку спектральних характеристик для класу сингулярних диференцiальних операторiв Штурма – Лiувiлля з розривними умовами та власним параметром у граничних умовах. Визначено функцiю Вейля для цiєї задачi та доведено теореми про єдинiсть розв’язку оберненої задачi, що вiдповiдає цiй функцiї та спектральним даним.

Стаття (англійською)

Про імпульсні оператори Штурма-Ліувілля з потенціалом Кулона та спектральним параметром, що лінійно міститься в граничних умовах

Аміров Р. Х., Гюль Ю., Топсакал Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 9. - С. 1155–1172

Досліджено задачу Штурма-Ліувілля з лінійними розривами у випадку, коли власний параметр міститься не лише у диференціальному рівнянні, але й у граничних умовах. Вивчено властивості та асимптотичну поведінку спектральної характеристики для операторів Штурма-Ліувілля з потенціалом Кулона, що мають умову розривності всередині скінченного інтервалу. Крім того, для розглядуваної задачі визначено функцію Вейля та доведено теореми єдиності для розв'язку оберненої задачі відповідно до цієї функції.

Стаття (англійською)

Прямі та обернені задачі для оператора Дірака із спектральним параметром, що лінійно входить до граничної умови

Аміров Р. Х., Кескін Б., Озкан Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 9. - С. 1155-1166

Досліджено задачу для диференціальних операторів Дірака у випадку, коли власний параметр не тільки присутній у диференціальному рівнянні, але й лінійно входить до граничної умови. Доведено теореми єдиності в оберненій спектральній задачі з відомим набором власних значень і нормуючих сталих або двох спектрів.

Стаття (російською)

O системе дифференциальных уравнений Дирака с условиями разрыва внутри интервала

Амиров Р. Х.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 5. - С. 601–613

Вивчаються зображення розв'язків рівняння Дірака, властивості спектральних даних та обернені задачі оператора Дірака на скінченному інтервалі з умовами розриву всередині інтервалу.

Стаття (російською)

О дифференциальных операторах с особенностью и условиями разрыва внутри интервала

Амиров Р. Х., Юрко В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 11. - С. 1443-1457

Досліджуються крайові задачі для диференціальних рівнянь з особливостями та умовами розриву в середині інтервалу. Одержано властивості спектра, доведено теорему про повноту власних і приєднаних функцій. Досліджується обернена спектральна задача.