2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Юрик І. І.

Публікацій: 8
Стаття (українською)

Метод побудови точних розв’язків нелінійного рівняння теплопровідності $u_t = \left(F(u)u_x \right)_x +G(u)u_x +H(u)$

Баранник Т. А., Баранник А. Ф., Юрик І. І.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1443 -1454

УДК 517.9
Запропоновано метод побудови точних розв’язків нелінійного рівняння теплопровідності, який базується на класичному методі відокремлення змінних і його узагальненні. Розглянуто підстановки, що редукують нелінійне рівняння теплопровідності до системи двох звичайних диференціальних рівнянь, і побудовано класи точних розв'язків за допомогою методу узагальненого відокремлення змінних.

Стаття (українською)

Точні розв’язки нелінійного рівняння $u_{tt} = = a(t) uu_{xx} + b(t) u_x^2 + c(t) u $

Баранник Т. А., Баранник А. Ф., Юрик І. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 9. - С. 1180-1186

Найдены анзацы, редуцирующие уравнение $u_{tt} = = a(t) uu_{xx} + b(t) u_x^2 + c(t) u $ к системе двух обыкновенных дифференциальных уравнений. Также показано, что задача построения точных решений вида $u = \mu 1(t)x_2 + \mu 2(t)x\alpha,\;\alpha \in \bf{R}$, этого уравнения сводится к интегрированию системы линейных уравнений $\mu \prime \prime 1 = \Phi 1(t)\mu 1, \mu \prime \prime 2 = \Phi 2(t)\mu 2,$ где $\Phi 1(t)$ и $\Phi 2(t)$ — произвольные наперед заданные функции.

Стаття (українською)

Узагальнене відокремлення змінних і точні розв'язки нелінійних рівнянь

Баранник Т. А., Баранник А. Ф., Юрик І. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 12. - С. 1598 - 1609

Рассматривается обобщенная процедура разделения переменных нелинейных уравнений гиперболического типа и уравнений типа Кортевега - де Фриза. Построен широкий класс точных решений этих уравнений, которые нельзя получить методом С. Ли и методом условных симметрий.

Стаття (українською)

Узагальнена процедура відокремлення змінних і редукція нелінійних хвильових рівнянь

Баранник Т. А., Баранник А. Ф., Юрик І. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 7. - С. 892-905

Предложена обобщенная процедура разделения переменных для нелинейных волновых уравнений. Построены широкие классы точных решений этих уравнений, которые невозможно получить с помощью метода С. Ли и метода условных симметрий.

Стаття (українською)

Про точні розв'язки нелінійних рівнянь дифузії

Баранник А. Ф., Юрик І. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 8. - С. 1011 – 1019

Побудовано нові класи точних розв'язків нелінійних рівнянь дифузії.

Стаття (російською)

Нелінійне рівняння Даламбера у псевдоевклідовому просторі $R_{2,n}$ і його розв'язки

Юрик И. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 6. - С. 820-827

Досліджено нелінійне рівняння Даламбера у псевдоевклідовому просторі $R_{2,n}$. Побудовано нові точні розв'язки, що містять довільні функції.

Стаття (українською)

Новий метод побудови розв'язків нелінійних хвильових рівнянь

Баранник А. Ф., Юрик І. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 5. - С. 583-593

Запропоновано новий простий метод побудови розв'язків багатовимірних нелінійних хвильових рівнянь.

Стаття (українською)

Класифікація максимальних підалгебр рангу $ n$ конформної алгебри $AC(1, n)$

Баранник А. Ф., Юрик І. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 4. - С. 459–470

Одержана повна класифікація $I$-максимальних підалгебр рангу $n$ конформної алгебри $AC(1, n)$