2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Афанасьєва Н. В.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Теоремы существования и несуществования решений задачи Коши для вырожденных параболических уравнений с нелокальным источником

Афанасьева Н. В., Тедеев А. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 11. - С. 1443–1464

Розглядається задача Коші для двічі нєлінійного виродженого параболiчного рівняння з нелокаль-ним джерелом. Припускається, що початкова функція є інтегровною. Встановлюється глобальне за часом існування та неіснування розв'язків задачі.