2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Пелешенко Б. І.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

Интерполяция операторов слабого типа $(ϕ_0, ψ_0, ϕ_1, ψ_1)$ в пространствах Лоренца

Пелешенко Б. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 11. - С. 1490–1507

Доведено теореми інтерполяції в просторах Лоренца квазілінійних операторів слабкого типу (φ0 , ψ0 , φ1 , ψ1 ), аналогів операторів Кальдерона, Венетта для вгнутих та опуклих функцій φ0 (t), ψ0 (t), φ1 (t), ψ1 (t).

Коротке повідомлення (російською)

Об ограниченности сингулярных интегральных операторов в симметричных пространствах

Пелешенко Б. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 7. - С. 988-993

Розглядаються інтегральні оператори згортки $$T_\varepsilon f\left( x \right) = \int\limits_{|x - y| > \varepsilon } {k\left( {x - y} \right)f\left( y \right)dy}$$ задані на просторах функцій декількох дійсних змінних. Для ядер $k(x)$, які задовольняють умову Хермандера, одержано необхідні та достатні умови рівномірної обмеженості операторів $\{T_{ε}\} $ з просторів Лоренца в простори Марцінкевича.