2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Карташов М. В.

Публікацій: 2
Стаття (українською)

Загальне неоднорідне за часом обмежене збурення сильно неперервної напівгрупи

Карташов М. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 12. - С. 1625–1632

Розглядається еволюційна сім'я з генератором, утвореним неоднорідним за часом обмеженим збуренням сильно неперервної напівгрупи. Умова неперервності збурення не застосовується. Доведено формулу варіації параметра, а також відповідне узагальнення теореми Дайсона - Філліпса.

Стаття (російською)

Вычисление спектрального показателя эргодичности процесса рождения и гибели

Карташов Н. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 7. - С. 889-897

Отримано нову явну формулу для обчислення спектрального показника ергодичності процесу народження та загибелі з неперервним часом. Обчислення показника зведено до розв'язку оптимізаційної задачі нелінійного програмування, яка містить інфінітезимальну матрицю процесу. Як приклад новим методом знайдено точні значення показників експоненціальної ергодичності для деяких марковських-систем масового обслуговування.