2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Бельський Д. В.

Публікацій: 3
Стаття (російською)

Асимптотические границы решений функционального и дифференциально-функционального уравнений с постоянными и линейными запаздываниями

Бельский Д. В., Пелюх Г. П.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 9. - С. 1249-1270

УДК 517.929
Встановлено асимптотичні границі розв'язків функціонального та диференціально-функціонального рівнянь з лінійно перетвореними аргументами і сталими запізненнями.

Коротке повідомлення (російською)

Асимптотические оценки решений дифференциально- функционального уравнения с линейным запаздыванием

Бельский Д. В., Пелюх Г. П.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 1. - С. 129-138

Встановлено новi властивостi розв’язкiв диференцiально-функцiонального рiвняння з лiнiйно перетвореним аргументом.

Стаття (російською)

O поведении решений линейных дифференциально-функциональных уравнений с постоянными коэффициентами и линейно преобразованным аргументом в окрестности особых точек

Бельский Д. В., Пелюх Г. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 12. - С. 1668–1676

Встановлено нові властивості $C^1(0, +\infty)$-розв'язків лінійного диференціально-функціонального рівняння $\dot{x}(t) = ax(t) + bx(qt) + c\dot{x}(qt)$ в околі особливих точок $t = 0$ і $t = +\infty$.