2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Фастовська Т. В.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Інваріантні многовиди пов'язаних нелінійних параболіко-гіперболічних рівнянь з частинними похідними

Фастовська Т. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 12. - С. 1684–1697

Розглянуто абстрактну систему параболіко-гіперболічних пов'язаних нелінійних рівнянь з частинними похідними. Ця система описує, наприклад, термопружні явища в різних фізичних тілах. Деякі результати щодо існування інваріантних многовидів, що експоненціально притягують, для задач подібного типу було отримано раніше. В даній роботі доведено існування цього інваріантного многовиду за менш обмежувальних умов для більш широкого класу задач.