2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ахундов А. Я.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (англійською)

Визначення коефіцієнта напівлінійного параболічного рівняння для граничної задачі з нелінійною граничною умовою

Ахундов А. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 6. - С. 847–852

Досліджєно коректність оберненої задачi про визначення коефiцiєнта молодшого члена напівлінійного параболічного рівняння за наявності нелінійної граничної умови. Додаткову умову наведено в нелокальній інтегральній формі. Доведено теорему про єдиність та теорему про „умовну" стійкість.

Коротке повідомлення (англійською)

Деякі обернені задачі для сильно параболічних систем

Ахундов А. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 1. - С. 115–124

Досліджено коректність та наближене розв'язування обернених задач визначення невідомих функцій у правій частині системи параболічних рівнянь. Для цих задач доведено теореми єдиності, існування та стабільності розв'язкуі наведено приклади, що показують точність встановлених теорем.
Також на множині коректності встановлено оцінку швидкості збіжності методу послідовного наближення, що запропонований для розв'язування даних задач.