2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Панахов Є. С.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Обернена задача для внутрiшнiх спектральних даних рiвняння атома водню

Панахов Є. С., Сат М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 11. - С. 1516-1525

Розглянуто обернену задачу для диференцiальних операторiв другого порядку з регулярною сингулярнiстю та показано, що потенцiальна функцiя однозначно визначається множиною значень власних функцiй у деякiй внутрiшнiй точцi та частинами двох спектрiв.

Коротке повідомлення (англійською)

Про обернену задачу для сингулярного оператора Штурма-Ліувілля від двох спектрів

Йилмазер Р., Панахов Є. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 1. - С. 132–138

Вивчається обернена задача з використанням двох заданих спектрів для диференціального оператора другого порядку з сингулярністю типу $\cfrac{2}{r} + \cfrac{l(l+1)}{r^2}$ ($l$ — додатне ціле число або нуль) у нульовій точці. Відомо, що два спектри $\{\lambda_n\}$ та $\{\mu_n\}$ встановлюють єдиним чином функцію потенціалу $q(r)$ у сингулярному рівнянні Штурма-Ліувілля, визначеному на інтервалі $(0, \pi]$.
Однією з цілей роботи є доведення узагальненої виродженості ядра $K(r, s)$. Зокрема, одержано нове доведення теореми Гохштадта щодо структури різниці $\widetilde{q}(r) - q(r)$..