2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Грод І. М.

Публікацій: 4
Коротке повідомлення (українською)

Про зв’язок функції Ґріна з функціями Ляпунова в лінійних розширеннях динамічних систем

Грод І. М., Кулик В. Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 4. - С. 551–557

Исследуются системы линейных расширений динамических систем. Установлена связь между матрицами проектирования в структуре функции Грина и знакопеременными функциями Ляпунова.

Стаття (українською)

Умови існування обмежених розв'язків одного класу нелінійних диференціальних рівнянь

Грод І. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 3. - С. 317–325

Для систем нелінійних диференціальних рівнянь $(dx/dt) = A(x)x +f(t)$ у банаховому просторі отримано достатні умови існування обмежених на всій числовій прямій $\mathbb{R}$ розв'язків.

Стаття (українською)

Про локальні збурення лінійних розширень динамічних систем на торі

Грод І. М., Кулик В. Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 2. - С. 282-287

Досліджується задача збереження властивості регулярності лінійних розширень динамічних систем на торі при збуреннях.

Коротке повідомлення (українською)

Про гладкість обмежених інваріантних многовидів лінійних неоднорідних розширень динамічних систем

Грод І. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 1. - С. 136-139

Знайдено достатні умови існування гладких обмежених інваріантних многовидів динамічних систем.