2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Капанадзе Д. В.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

O единственности решения обратной задачи для потенциала простого слоя

Капанадзе Д. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 7. - С. 892–899

Доведено єдиність розв'язку оберненої задачі потенціалу простого шару для зіркових гладких поверхонь у випадку метагармонічного рівняння Δv - K² v = 0. Аналогічне твердження у випадку рівняння Лапласа є хибним.

Коротке повідомлення (російською)

O единственности решения задачи с наклонной производной для уравнения Δ n v = 0

Капанадзе Д. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 6. - С. 835–841

Доводиться єдиність розв'язку задачі з похилою похідною для рівняння Δ n v = 0.