2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Алієв Б. А.

Публікацій: 3
Стаття (російською)

Об одной краевой задаче для эллиптических дифференциально-операторных уравнений второго порядка с квадратичным спектральным параметром

Алиев Б. А., Курбанова Н. К., Якубов Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 6. - С. 734-750

У сепарабельному комплексному гiльбертовому просторi H вивчаються питання розв’язностi однiєї крайової задачi для диференцiально-операторного рiвняння другого порядку на скiнченному вiдрiзку у випадку, коли один i той же спектральний параметр входит у рiвняння квадратично, а в крайовi умови лiнiйно i крайовi умови не вiдокремленi. Вивчено асимптотичну поведiнку власних значень однiєї абстрактної однорiдної крайової задачi. Отримано асимптотичнi формули для власних значень i наведено одне застосування цих результатiв до диференцiальних рiвнянь з частинними похiдними.

Стаття (російською)

Разрешимость краевой задачи для эллиптического дифференциально - операторного уравнения второго порядка со спектральным параметром в уравнении и в граничных условиях

Алиев Б. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 1. - С. 3 - 14

Досліджено розв'язність крайової задачі для еліптичного диференціально-операторного рівняння другого порядку зі спектральним параметром у рівнянні і в граничних умовах, а також асимптотичну поведінку власних значень, що відповідають однорідній крайовій задачі.

Коротке повідомлення (російською)

Асимптотическое поведение собственных значений одной краевой задачи для эллиптического дифференциально-операторного уравнения второго порядка

Алиев Б. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 8. - С. 1146–1152

Вивчається асимптотична поведінка власних значень однієї крайової задачі зі спектральним параметром у граничних умовах для еліптичного диференціально-операторного рівняння другого порядку. Одержано асимптотичні формули для власних значень.