2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Міненко А. С.

Публікацій: 4
Стаття (російською)

Исследование одной конвективной задачи Стефана методом Ритца

Миненко А. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 11. - С. 1546–1556

Досліджується плоска стаціонарна конвективна задача Стефана, коли конвекція викликана наявністю заданого вихору інтенсивності μ. Запропоновано метод вивчення цієї задачі, що полягає у розвиненні розв'язку в ряд за степенями малого параметра μ. При цьому нульовий член розкладу знаходиться методом Рітца. Доведено формулу залежності рівняння вільної границі від μ.

Стаття (російською)

О минимизации одного интегрального функционала методом Ритца

Миненко А. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 10. - С. 1385–1394

За допомогою варіаційного методу досліджено нелінійну проблему, коли на вільній межі задано умову Бернуллі у вигляді нерівності. Доведено теорему розв'язності. Встановлено збіжність наближеного розв'язку, що грунтується на методі Рітца, до точного розв'язку в деяких метриках.

Коротке повідомлення (російською)

Аналитичность свободной границы в одной задаче осесимметричного течения

Миненко А. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 12. - С. 1692–1700

Доведена розв'язність граничної задачі, коли на вільній границі задана умова Бернуллі у вигляді нерівності. Встановлена апалітичність вільної границі.

Стаття (російською)

Осесимметричное течение со свободной границей

Миненко А. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 4. - С. 477–487

Доведена розв'язуваиість граничної задачі, коли на вільній границі задана умова Бернуллі у вигляді нерівності. Методом Рітца будується наближений розв'язок, збіжний до точного розв'язку в інтегральній метриці.