2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ковальов О. М.

Публікацій: 3
Коротке повідомлення (російською)

Необходимое условие стабилизируемости по части переменных нелинейных систем в классе разрывных управлений

Ковалев А. М., Кравченко Н. В., Неспирный В. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 10. - С. 1434–1440

Досліджено питання існування розривного зворотного зв'язку, який забезпечує стабілізацію нелінійної системи керування за частиною змінних. При цьому розв'язок системи визначено за Філіпповим. Одержано необхідну умову стабілізації за частиною змінних у класі розривних керувань, яка узагальнює умову Райєна на випадок стабілізації за частиною змінних. Розглянуто приклад механічної системи, що не може бути стабілізована за частиною змінних.

Ювілейна дата (українською)

Ігор Володимирович Скрипник (до 60-річчя від дня народження)

Березанський Ю. М., Кіт Г. С., Ковалевський О. А., Ковальов О. М., Корнійчук М. П., Королюк В. С., Луковський І. О., Митропольський Ю. О., Савченко О. Я., Самойленко А. М., Харламов П. В., Хруслов Є. Я.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 11. - С. 1443-1445

Стаття (українською)

Частичная устойчивость и стабилизация динамических систем

Ковальов О. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 2. - С. 186–193

Доведені теорема про необхідні та достатні умови часткової нестійкості і теорема про часткову стабілізованість нелінійних динамічних систем. Для систем, лінійних по керуванню, одержані достатні умови керованості. Розглянуто також задачу про керування і стабілізацію кутового руху твердого тіла за допомогою роторів.