2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Гребеніков Є. А.

Публікацій: 3
Стаття (російською)

Об одной математической проблеме в теории нелинейных колебаний

Гребеников Е. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 1. - С. 56–62

Викладено одну математичну проблему, яка була обговорена автором та А. М. Самойленком на 3-й мiжнароднiй конференцiї з теорiї нелiнiйних коливань (1967 р., Закарпаття).

Стаття (російською)

Аналитические исследования некоторых дифференциальных уравнений, связанных с задачами космической динамики

Гребеников Е. А., Чичурин А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 2. - С. 162–171

Наведено огляд результатів досліджень диференціальних рівнянь, розв'язки яких мають особливості певного типу і, насамперед, рухомі особливі точки з достатньо простою топологією. Одержано нові твердження про вигляд частинних та загальних розв'язків таких рівнянь.

Стаття (російською)

Новые классы точных решений в проблеме многих тел, взаимно притягивающих друг друга по произвольному закону, зависящему от взаимных расстояний

Гадомскиіі Л. Я., Гребеников Е. А., Гурская А. Р., Земцова Н. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 3. - С. 329–337

Доведено існування 5-парамеірпчної сім'ї точних розв'язків диференціальних рівнянь руху багатьох чіл, що взаємно притягуються один до одного за довільним законом, який залежить від відстаней між ними.