2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нгуєн Ван Дао

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Вплив нa систему Ван дер Поля параметричного та зовнішнього збурень

Нгуєн Ван Дінх, Нгуєн Ван Дао, Тран Кім Чі

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 2. - С. 206–216

Досліджено вплив параметричного та зовнішнього збурень на систему Ван дер Поля. Розглянуто випадки, коли дана система містить малий параметр і є квазілінійною та загальний випадок (без припущення про мализну нелінійних доданків та збурень). У першому випадку за допомогою методу Крилова - Боголюбова - Митропольського отримано рівняння першого наближення, проведено їх усереднення і вивчено частотно-амплітудні та резонансні криві, досліджено стійкість режимів даної системи. У другому випадку показано можливість хаотичної поведінки в детермінованих системах коливного типу.