2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Кубенко В. Д.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

Применение асимптотических методов для исследования одночастотных нелинейных колебаний цилиндрических оболочек при взаимодействии с подвижной жидкостью

Ковальчук П. С., Крук Л. А., Кубенко В. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 4. - С. 476–487

Показано застосування асимптотичного методу Боголюбова – Митропольського до побудови одночастотних розв'язків системи нелінійних рівнянь, що описують багатомодові вільні, вимушені та параметрично збуджувані коливання циліндричних оболонок при взаємодії з рухомою рідиною.

Стаття (російською)

Применение метода усреднения для исследования нелинейных волновых процессов в упругих системах с круговой симметрией

Ковальчук П. С., Кубенко В. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 10. - С. 1358-1367

Розглядається застосування асимптотичних методів нелінійної механіки (методу усереднення Боголюбова — Митропольського (БМ)) для побудови наближених розв'язків системи нелінійних рівнянь, що описують хвильові процеси в пружних системах з круговою симетрією. Для ілюстрації методу досліджено динаміку взаємодії двох згинних хвиль в циліндричній оболонці при її власних коливаннях та періодичному збудженні.